Afriga Liit

(Ümbre saadõt artiklist Aafriga Liit)
Afriga Liido maaq

Afriga Liit (inglüse keelen African Union) om valitsuisivaihõlinõ organisats'uun, kohe kuulus 55 Afriga riiki. Tä om luud 9. hainakuu pääväl 2002.