Päältkäänüs

(Ümbre saadõt artiklist Ablatiiv)

Päältkäänüs vai mantütlejä vai ablatiiv om käänüs, mink päämäne mõtõq om näüdädäq minemist minkagi päält: toolilt, sainalt, talolt.

Päältkäänüs võro keelenToimõndaq

Päälkäänüsse lõpp om võro keelen -lt, miä pandas mano umakäänüssele: kuldsõlt, saapalt, keelelt.

Nimekäänüs Umakäänüs Päälkäänüs
Kuldnõ Kuldsõ Kuldsõlt
Saabas Saapa Saapalt
Kiil Keele Keelelt

Sakõstõ pruugitas päälekäänüsse asõmal hoobis peräsõnna päält, käest vai mant: lavva päält, imä käest, kao mant.

LätteqToimõndaq

Iva, Sulev 2007. Võro kirjakeele sõnamuutmissüsteem. Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis, 20. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.