Aoarvaminõ om ao tsõõrildõ vai õkvajagaminõ.

Tsõõrildõ jagaminõToimõndaq

Kallendri perrä või aigo tsõõrildõ jakaq

aastagis, kuiõs, nädäliis, päivis.

Kellä perrä jaetas aigo:

tunnõs, minotiis, sekondiis.

ÕkvajagaminõToimõndaq

Õkvaaoarvaminõ tähendäs tuud, et mõõdõtas aigo, miä om müüdä lännüq määntsestki kimmäst sündmüsest, niiüteldäq aoarvamisõ alguspunktist. Näütüses inemise vannust rehkendedäs aastin, miä ommaq müüdä lännüq timä sündümisest. Sirvikallendri perrä rehkendedäs aigo Billingeni katastroofist pääle.