Apja oja
Maakund Võromaa
Kihlkund Karula

Apja oja om uja Karula kihlkunnan.