Baltimaaq vai Balti riigiq om geopoliitilinõ termin, midä pruugitas täämbädsel pääväl kolmõ Põh'a-Õuruupa väikuriigi Eesti, Läti ja Leedu kotsilõ.

Kolm Baltimaad, Eesti, Läti ja Leedu, Õuruupa kaardi pääl sinidsega