Elläv Pulga Jaan

"Elläv Pulga Jaan" om Pulga Jaani albom, kon pääl om timä kontsõrt Tarto Ülikooli kohvikun kuuljakuu (märdikuu) 28. pääväl 2002. Pulga Jaan mäng' kitrat, laul ummi võrokeelitsit laulõ ja kõnõlõs noidõ vaihhõlõ hindäst, laulõst ja elost. Albomi pääl om 10 laulu ni tuu om ilmunuq 2003. aastagal lasõrtsõõri pääl. Välläandja om ARM Music.

Plaadikaasõ pääl kirotas Kama Kaido niimuudu. Ku üts eloaig Võromaa miis, kiä om mitunt põlve küläkuulmeistrest peri, kiä om uman elon pia kõik asa är tennü, miä tetä saat, kiä om korgen koolin arstitiidüst ja tõpratohtri ammetit opnu, kiä om vinne aigu päätsootehnik ja eesti aigu talomiis olnu, kiä om hulka võrokeelitsit jutte kirotanu ja tõisi kirotedu jutte võro kiilde ümbre pandnu, ku nüüt sääne miis taht umal sündümise pääväl ütte esimuudu kontserti tetä, sis saa ei kiäki taad kiildä vai kuiki tõistmuudu halvas pitä.

Lauluq-luuqToimõndaq

 1. Jutt
 2. "Kui sa tulõt"
 3. Jutt
 4. Romanss
 5. Jutt
 6. "Huul'madaq arm"
 7. Jutt
 8. "Läts' timä"
 9. Jutt
 10. "Parmu bluus"
 11. Jutt
 12. "Mehekõsõq"
 13. Jutt
 14. "Rott jürä riiulit"
 15. Jutt
 16. "Luigaq"
 17. Jutt
 18. "Tarõ kraam'mise bluus"
 19. Jutt
 20. "Kassihing
 21. Jutt-lõpp