Keema järv

Kihlkund: Urvastõ kihlkund
Suurus: 3,9 ha
Järve juusk: Treisi oja
Järvest juusk vällä: Treisi oja
Pikkus: 425 m
Lakjus: 125 m
Keskmäne süvvüs: 9,6 m
Kõgõ suurõmb süvvüs: 27,5 m
Vii hulk: 408 tuh. m³

Keema järv
Voromaa kihlkunnaq.jpg
Kon Keema järv Võromaal om

Keema järv vai Suur-Keema järv om järv Urvastõ kihlkunnan Sõmmõrpalo vallan. Tä om Keema järvist kõgõ suurõmb.

Järve suurus om 3,9 ha. Kõgõ süvemb kotus om 27,5 miitret, tuuga om Keema järv Eesti 10 kõgõ süvembä järve hulgan.

Keema järvest juusk läbi Treisi oja.

Viieläjäq ja -kasvoqToimõndaq