Harilik lõhmus vai pähn (Tilia cordata) om lehepuu pähnläisi sugukunnan pähnä perrekunnan.

Lõhmusõq vai pähnäq Baiõrimaal
Mohni lõhmus
Kastna lõhmus

Kon kasusToimõndaq

Lõhmusõ kasus väega mitmõn paigan: Õuruupan, Kaukaasian ja Tsiberin. Lõunõ puul kasus taa õnnõ mäki pääl, a mitte kunagi mõtsapiiriniq.

Eestin kasus lõhmus egäl puul. Eesti kõgõ põh'apoolitsõmb lõhmus om Mohni lõhmus.

Maailman om umbõs 25 lõhmusõ sõrti, naist om harilik lõhmus ainukõnõ, miä Eestin luudusligult kasus.