Lauglindaminõ

Lauglindaminõ om lauglinnukiga lindaminõ, kas sõs lõbo peräst vai tõisiga võiki. Lauglindamisõn peetäs võistluisi, muuhulgan maailmameistrivõistluisi.

Lauglindamisõga saa tegeldä ka Võromaal - Laheda vallan Ridalin.

VälislinkToimõndaq