Mõtsandus om majandusharo, mink ala arvatas mõtsamajandaminõ ja mõtsatüüstüs. Mõtsandust uur mõtsatiidüs.

Mõtsategemine Erdein (Romaanian), märtekuu 2007

Kaeq viilToimõndaq