Miilva järv


Kihlkund: Räpinä kihlkund
Suurus: 78,7 ha
Pikkus: 2,65 km
Lakjus: 0,5 km
Keskmäne süvvüs: 2 m
Kõgõ suurõmb süvvüs: 3,2 m
Vii hulk: 1500 tuh m³

Miilva järv
Kon Miilva järv Võromaal om

Miilva järv [.Miilva järv] om järv Räpinä kihlkunnan Räpinä vallan Miilva suu lõunõhummoguservän.

Miilva järve keskel om üts saarõkõnõ (0,4 ha).

Miilva järve saasõ vett suukraavõst, järvest lätt välllä Toolamaa oja, miä juusk Võhandu jõkkõ. Vesi vaihtus ärq 2,1 kõrda aastagan.

Järvest lõunõ puul om RMK mõtsamajakõnõ üten tulõtegemise kotussõga.

Viieläjäq ja -kasvoq

toimõndaq

Päämädseq kalaq ommaq ahhun ja haug.