Plotina järv

Kihlkund: Räpinä kihlkund
Suurus: 1,9 ha
Vii hulk: 9 tuh. m³

Plotina järv
Kon Plotina järv Võromaal om

Plotina järv om järv Räpinä kihlkunnan Mikitämäe vallan.

Viieläjäq ja -kasvoq toimõndaq