Please stop vandalizing San Marino page, or you can be blocked from editing. Thanks! — Tanvir • 15. urbõkuu 2011, kell 11:07 (UTC)[]


Taa om arotusleht nimeldä pruukja kotsilõ, kiä olõ-i loonuq pruukjanimme vai pruugi-i tuud. Tuuperäst tulõ meil pruukja kimmästegemises pruukiq timä puutri võrgoaadrõssit. Taa aadrõs või ollaq mitmõ pruukja pääle ütine. Ku olõt nimeldä pruukja ja lövvät, et taa leheküle pääle kirotõt jutt käü-üi suq kotsilõ, sis olõq hää, luuq pruukjanimi vai mineq nimega sisse, et edespiten segähüisi ärq hoitaq.