Ristisõda oll' Rooma-Katoligu Kerko puult kõrraldõt vai suunat sõakäük välläpoolõ ristiuso maid. Ristisõto peeti (1096–1270).

Ristisõdijaq piirdväq Antiookiat edimädse ristisõa aigu