Pruukja õiguisi muutminõ

Pruukjaõiguisi muutminõ  
Kasutajarühmade vaatamineKasutaja タチコマ robot (Arotus | kirotusõq) õiguste vaatamine

Kuulub vaikimisi rühmadesse: Automaatsõhe kinnütedüq pruukjaq

Pruukmisõiguisi muutmisõ nimekiri

Muutmisnimekirän olõ-i sääntsit kiräkotussit.