Lahkominek lehe "Kuupäiv" kujjõ vaihõl

Lisatud 9 baiti ,  15 aasta eest
toim.
Resümee puudub
(toim.)
'''Kuupäiv''' om nimi, miä andas [[päiv (aomõõt)|pääväle]] tuu [[kallendri]]süstemi perrä. Kuupäävä perrä om võimalik üttemuudu arvo saiaq, määnest aastaga päivä mõtõldas. Kattõ kuupäivä saa võrrõldavõrrõldaq: üteldäüteldäq, kumb näist ja kupall'o om inne tõist. Näütüses [[Gregoriusõ kallendri]] perrä om määntsegi aastaga [[13. lehekuu päiv]] kümme päivä peräst [[3. lehekuu päiv]]ä.
 
Inämbüsen kallendridenkallendriin om kuupääväl kolm ossa: päävä järekõrranummõr kuun, [[kuu (aomõõt)|kuu]] ja [[aastak]]. Noilõ kolmõlõ osalõ võidas viil mano pandaq tõisigi, nt. [[nätäl|nädälipäiv]]. AastakkiAastakkõ loetas tavalidsõlt alatõnhariligult määntsestki kokkolepütkokkolepütüst sündmüsest pääle. Näütüses [[sirvikallendri]]n om tuus võet [[Billingeni katastroofkatastruuf]].
 
Tõnõkõrd mõtõldas kuupäävä all päävä nimme ilma aastagaarvolda. Tuuga saa päävä pandapandaq paika ütel viiel [[kallendriaastak|kallendriaastaga]] piiren. Näütüses [[24. piimäkuu päiv]] om egalegäl aastagal [[jaanipäiv]].
 
==Kuupäivi kirotamisõst==
 
Kuupäivi kirotamisõlkirotamisõs tarvitadaspruugitas päävä järekõrranumbrõ ja aastagaarvo jaos inämbüisi arvõ. Kuu võidas kirotaq nii sõnno kui arvõga. TavalidsõmbaqHariligumbaq kuupäivi kirotamisõ võimalusõq ommaq järgmidseqjärgmädseq:
*13. lehekuu päiv 2006,
*13. lehekuud 2006,