Lahkominek lehe "Võro Instituut" kujjõ vaihõl

olõ-õi muutmiisi kokkovõtõt
[Pilt:Võro_Instituut_2011_03_17.jpg|200px|thumb|Võro Instituudi maja Võro liinan Tarto uulitsan]
 
'''Võro Instituut''' om riigi tiidüs- ja arõndusasotus, mink põhitüüs om [[võro kiil|võro keele]] ja kultuuri uurminõ ja edendämine. Instituut kõrraldas võro keele ja kultuuri oppamist ni oppajidõ ettevalmistamist ja tävvendüskoolitust. Pandas kokko võrokeelitsit opimatõrjaalõ, kõrraldõdas tiidüskonvõrentse ja andas vällä mitmõsugumast võrokeelist kiräsõnna tiidüsuurmiisist ja artiklikogomigõst ilokirändüseni. Instituudi tüüs om ka keelekõrraldus ja keelenõvvo andminõ ni kotusõnimmi uurminõ. Vahtsõmb tüütsiht om võro keele tagasituuminõ latsi ja latsõvanõmbidõ pruuki ni keele avvo sisse nõstminõ terven ütiskunnan. Muuhulgan om instituut osalinõ latsilõ mõtõlduisi võrokeelitside multifilmie ja puutrimänge tegemisen.
 
 
==Tüükõrraldus==
[Pilt:Võro_Instituudi_silt_2011_03_17.jpg|150px|thumb]
 
Võro Instituut käü Kultuuriministeeriumi valitsõmisõ ala. Ummi tegemiisi sääd instituut tiidüs- ja arõndustegevüse kõrraldusõ säädüse ni uma põhimäärüse perrä. Instituudi tüü perrä kaes tiidüsnõvvokogo, midä juht nõvvokogo esimiis. Instituuti juht direktri, kink nimetäs avaligu konkursi kõrran viies aastagas ammõtihe kultuuriministri. Egäpäävädse tüü tegijit, as'atundjit ja tiidrüid om Võro Instituudin katõsa, päält tuu kaias suurõmbidõ ettevõtmiisi jaos tüütäjit lepinguga mano. Võro Instituudi direktri om [[Kuuba Rainer]]. Inne tedä olliq direktrin [[Eichenbaumi Külli]] ja [[Kama Kaido]] ni edimäne direktri oll' [[Kasagu Enn]].
18 615

muudatust