Lahkominek lehe "Võro Instituut" kujjõ vaihõl

olõ-õi muutmiisi kokkovõtõt
[[Pilt:Võro_Instituut_2011_03_17.jpg|200px|thumb|Võro Instituudi maja Võro liinan Tarto uulitsan 2011. a. urbõkuun]]
 
'''Võro Instituut''' om riigi tiidüs- ja arõndusasotus, mink põhitüüs om [[võro kiil|võro keele]] ja kultuuri uurminõ ja edendämine. Instituut kõrraldas võro keele ja kultuuri oppamist ni oppajidõ ettevalmistamist ja tävvendüskoolitust. Pandas kokko võrokeelitsit opimatõrjaalõ, kõrraldõdas tiidüskonvõrentse ja andas vällä mitmõsugumast võrokeelist kiräsõnna tiidüsuurmiisist ja artiklikogomigõst ilokirändüseni. Instituudi tüüs om ka keelekõrraldus ja keelenõvvo andminõ ni kotusõnimmi uurminõ. Vahtsõmb tüütsiht om võro keele tagasituuminõ latsi ja latsõvanõmbidõ pruuki ni keele avvo sisse nõstminõ terven ütiskunnan. Muuhulgan om instituut osalinõ latsilõ mõtõlduisi võrokeelitside multifilmie ja puutrimänge tegemisen.
18 615

muudatust