Lahkominek lehe "Iheri Rihhard" kujjõ vaihõl

olõ-õi muutmiisi kokkovõtõt
}}
 
'''Iheri Rihhard''' (Rihhard Iher) oll' Võromaalt[[Võromaa]]lt Osolast[[Osola]]st peri kirämiis ja koolioppaja.
[[Pilt:Rihhard Iher perrega.png|thumb|left|300px|Iheri Rihhard perrega 1944. aastagal.]]
Romaaniq ja aokirängutüü olliki põhjus, mille Iheri Rihhard tõõsõ Nõvvokogo okupatsiooni aol jäi tüüle põllumajandustõ, a samal aol kirot' edesi n-ü suhvlihe (luulõtusõq, latsijutuq, peränpoolõ poliitilis-aoluulidsõq kirotusõq ettelugõmisõs koolinoorilõ, käsikirän kogotult päälkirjo ala „Jassi juurviljaaed” ja „Mu isamaa”).
 
Invaliidsuspensionärin sai süvembält keskendüdäq kirändüsloomingulõ. Tuul aol kirot' tä põhilidsõlt luulõtuisi. Noidõ hulgan om pia poolõs [[võro kiil|võrokeelitsit]] ja [[eesti kiil|eestikeelitsit]]. Küländ hulga om ka vaimolikku ainõt.
Viil autori eloaol, 1980. aastagal trüküti ärq Iheri Rihhardi võrokeeline luulõkogo „Kassimärss”. Päält surma om ilmunuq viil võrokeelist luulõt valikkogon „Havvakivi. Ikupilli ja loriluku" (1998) ja jutustus „Kaheksa kellalööki" autori 90. sünnüpääväs Osola kooli iistvõtmisõl.