Lahkominek lehe "Võro tiatri" kujjõ vaihõl

olõ-õi muutmiisi kokkovõtõt
Võrokeelidse tiatri hällüs või pitäq [[Kaika suvõülikuul|Kaika suvõülikuulõ]], kon om ette kannõt mitmit sääntsit tükke, miä ommaq ildampa saanuq kutsõlisõgiq tiatri repertuaari osas.
 
TäämbädseVahtsõmba pääväao kõgõ jovvulidsõmb võro keelen tiatritekij om olnuq puulkutsõlinõ projektitiatri [[Võro Tiatriateljee]], miä omoll' innembidse [[Võro Rahvatiatri]] perrätulõja. 1999. aastagast pääle toimõndastoimõnd' tä uma programmi perrä, mink tagapõh'as omoll' uma kiil ja kultuur. Tuusjaos tarvitõdastarvitõdi väärtkirändüst ja -dramaturgiat. 1999-2005 om lava pääle tuud mitu võrokeelist tükkü. Kolm lavastust om saanuq Grand Prix' üleriigilidsel harrastustiatridõ liidu festivaalil. 2009. aastagal nimitedi tiatriateljee ümbre [[Võro Liinatiatri]]s.
 
Võrokeelitsit näütemänge ommaq kirotanuq [[Kõivo Madis]], [[Kauksi Ülle]], [[Rahmani Jan]], [[Ilvese Aapo]], [[Ruitlasõ Olavi]], [[Kõivo Ants]] ja tõsõq. Edimäne pikk võro keelen kirotõt näütemäng oll' Kõivo Madissõ ja Lõhmussõ Aivo "Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl".