Lahkominek lehe "Jaanipäiv" kujjõ vaihõl

olõ-õi muutmiisi kokkovõtõt
'''Jaanipäiv''' om [[24. piimäkuu päiv|24. piimäkuu]] (jaanikuu) pääväl.
 
Jaanipäiv om kõgõ suurõmb [[suvi]]nõ pühä. Ilma [[tuli|tulõ]] tegemiseldä ei saasaaq jaanipäivä pitäpitäq. Tuli kaits kur'a silmä iist, and rammu ja puhastas halvast.
Jaanituld om õks tettü kongi korgõmba kotussõ pääl. Tuu oll'om tuuperäst nii olnuq, et tulõ kuma kaits põllu- ja kar'amaid. Kõik tullitulliq tulõ mano. Ku kiäki es tulõtulõq, sõs toolõ arvati õnnõtus tulõvat.
 
InemiseInemiseq ja ka eläjäeläjäq saivasaivaq Jaanipäävä krantsikrandsi päähä. Taa kommõkommõq om lätläisilt üle võetuvõet. Muialpuul Eestin säänest kommõt ei teedäteedäq.
 
Jaanipääväl tüüd es tetätetäq - käüti [[kerik (hoonõq)|kerigunkerikun]], surnuaian ja kaüti külän sugulaisi kaeman. Esiki laatu om peetü.
 
[[katõgooria:Kallendri]]