Lahkominek lehe "Vahtra Jaan" kujjõ vaihõl

Lisatud 1096 baiti ,  9 aasta eest
Tä om tunnistanuq, et tsehkendämise ja maal'misõ himo kihot' tedä kõik aig takast. Viljandin näkk' toonaq joba 29-aastakka vana tulõvanõ kunstnik [[Purvītisõ Vilhelms]]i maastigumaalõ vällänäütüst "mink mõjo oll' nii rabav, et otsusti minnäq opma joonistust ja maalikunsti". Nii sõit'ki tä 1911. a. sügüse [[Riia|Riiga]] nink oppõ 1912–1913 Riia liina kunstikoolin Purvītisõ man. Samal aol tekk' tä töid aolehtile joonist' karikatuurõ Läti nal'alehele.
 
1913–1916 oppõ tä edesi Peterburi Kunstõ Edendämise Seldsi Kunstikoolin. Tuu kooli lõpõt' tä joonistusõ ja maali erialal. Op'mistPeterburin [[Peterburi|Petrograadin]]oppõn segäsiväq tiinvõtt'mine sõaväen jahimoga revoluts'uun.ossa Op'misõsäälside kõrvalteestläisi oll'seltskundligust tä viil aokiränik ja oppajaelost. 19181915-1917 tulloll' Jaan"Peterburi tagasiTeataja" Eestitoimõndusõn. ja1914–1915 ollavit' mitmõn koolintoimõndaq Võrolkäsikirälist ja Tarton (muuhulgankunstiaokirjä "PallasõnRonk"), tsehkendämisoppaja.1915–1916 [[Tõnõkuulu ilmasõda|Tõsõ ilmasõa]]kunsti-, aigumuusiga- ellija kirändüshuviliidsi Tartonüliopilaisi jaseltsi Võromaal."Ritsikate ring", oll'kon Võroolliq leheviil näütüses kiräniguq [["TüürahvaSemperi Elo"Johannes]] luujaja 1944.[[Asti aastagalKarl]]. 19101917. aastagidõaastagast keskpaigast 1930. aastagidõ keskpaigast tegeloll' Jaan pall'oPeterburi maal'misõJaani jakerigu [[graafika]]gaqtsehkendämisoppaja. 1934-19401916–1917 pühendütävvend'päämidselthinnäst raamatidõPeterburi kirotamisõlõ.Kunstiakateemiän Jaanprofesridõ kuuliKardovski, [[27.Petrov-Vodkini vahtsõaastakuuja päiv|27.Šuhhajevi vahtsõaastakuukäe pääväl]] [[1947]] [[Võrol]]all.
<!--
Mobilisatsiooni tõttu 1916. aastal õpingud katkesid. Rindele saatmist õnnestus Vahtral vältida. Ta viibis oktoobrirevolutsiooni aja Peterburis ning võttis osa Talvepalee vallutamisest 24.-25. oktoobril 1917. ja võttis revolutsioonilistest sündmustest aktiivselt osa[2]. "Peterburi Teataja" korrespondendina viibis ta esimesel ülevenemaalisel nõukogude kongressil (16. juuni–7. juuli 1917, Petrograd), kus Lenin kuulutas, et töölisklassi võitluspartei on võimeline võimu üle võtma[viide?].
-->
Op'mist [[Peterburi|Petrograadin]] segäsiväq tiin'mine sõaväen ja revoluts'uun. Op'misõ kõrvalt oll' tä viil aokiränik ja oppaja. 1918 tull' Jaan tagasi Eesti ja oll' mitmõn koolin Võrol ja Tarton (muuhulgan "Pallasõn") tsehkendämisoppaja. [[Tõnõ ilmasõda|Tõsõ ilmasõa]] aigu elli tä Tarton ja Võromaal. Tä oll' Võro lehe [["Tüürahva Elo"]] luuja 1944. aastagal. 1910. aastagidõ keskpaigast 1930. aastagidõ keskpaigast tegel' Jaan pall'o maal'misõ ja [[graafika]]gaq. 1934-1940 pühendü tä päämidselt raamatidõ kirotamisõlõ. Jaan kuuli [[27. vahtsõaastakuu päiv|27. vahtsõaastakuu pääväl]] [[1947]] [[Võrol]].
 
==Haridus==
18 776

muudatust