Lahkominek lehe "Kaika suvõülikuul 2014 Osulan" kujjõ vaihõl

14.10 Ekskursioon bussiga: Alostus Osula apteegi mant, Määritsä talo, Heimtali kerik, Osula, Soe kõrts, Adrenalin Arena, Sõmmõrpalo mõisa, Varõssõ tüüstüspiirkund, Harjumägi. Ekskursiooni juhtvaq Undi Arnold, Saarõ Heljo ja Saarõ Evar.
 
14.10 Matk (jalaga): Osula-Helsekivi-Harjumägi. Matka võtt iist Kauna Toomas.
<!--
12.00 Lõunõsüük koolimajan.
 
14.00-18.00 Latsiekskursioon: Võhandu OÜ, Roosu talo, Tuti talo, Adrenalin Arena.
13.00 – 18.00 Ekskursiooniq ja matkaq.
 
18.00 Õdak Harjumäel.
Tan jaetas seltskund katõs ja perän vaihtõdas seltskundõ. Vaihtus om kell 15.30.
:- Bussiga sõit Koivaliina ja Taheva mõisahe – juhatasõq Pae Taavi ja Kõivupuu Marju.
:- Jalaga käük Harglõn – kalmuaid, apteek, kerik jne – juhatas Kadaja Üllar.
:- Ette teedä andnuilõ kanuusõit.
 
: Pühäjõõ tennämine. Elleri Kalle and kahja.
18.00 Võrokeeline jumalateenistüs Harglõ kerikun. Salumäe Külli ja Hollo Toivo.
: Haanimeheq pakvaq elävä tulõ pääl keedetüt putro ja leibä.
 
: Kihäkultuuri tiidüskund mäng mägijalgpalli.
19.00 Õdagusüük koolimajan.
 
<!--
20.00 Näütemängu-, laulu- ja filmiõdak ja simman kultuurimajan.
:- Näüdätäs vällä vagivahtsit võrokeelitsit välläandit.
18 615

muudatust