Lahkominek lehe "Kaika suvõülikuul 2014 Osulan" kujjõ vaihõl

: Kihäkultuuri tiidüskund mäng mägijalgpalli.
 
820.00 HummogusüükKontsõrt koolimajan.
<!--
20.00 Näütemängu-, laulu- ja filmiõdak ja simman kultuurimajan.
:- Näüdätäs vällä vagivahtsit võrokeelitsit välläandit.
:- Mõtlõmistiatri tõnõ ülesastminõ puulpäävädsel pääväl.
:- Kaias vahtsõt lühifilmi „Savvusann vanal Võromaal“.
:- Harglõ kooli latsi näütemänguq „Kaupmiis Tuutu ja Kratu“ ja „Bussijaaman“.
:- Tal'na Võro Seldsi naisi lauluansambli „Liiso“ etteastminõ.
:- Taheva valla latsi rahvatandsurühmä etteastminõ.
:- Sõs esines paigapääline naisi rahvatandsurühm, kiä joba kõiki simmani alostusõs tandsma kutsvaq.
:Simmanit vidä Laube Kadri üten Pillilaagri Pundiga.
 
: *Rahvatandsjaq
===Pühäpäiv, 12. põimukuu päiv===
: *Tal'na Liiso
[[Pilt:20120812_Kaika2012_Harglõ_kooli_latsõq.JPG|200px|thumb|Harglõ kooli latsõq laulvaq suvõülikoolist osavõtjilõ.]]
: *Puura Väino
: *Hainsoo Meelika ja Danieli Paul
 
8.00 Hummogusüük koolimajan.
 
===Pühäpäiv, 1210. põimukuu päiv===
9.00 – 10.30 Tsihilöüdmisega (orientiirümisega) matk Harglõ kooli lähkün.
:Matka ettevalmistaja om Kotovi Toivo, kiä alostusõs rata, tsihilöüdmist ja kaardilugõmist lühkült oppas. Tett om kats marsruuti: pikemb ja lühemb, et inemise saassiq uma jovvu perrä hindäle parra valliq.
:Kiä tsihilöüdmise-matkalõ ei tahaq minnä, saa kävvü kaeman ökoküllä. Juhatas Raudsepä Kallõv. Buss ökoküllä lätt kell 9.00 Harglõ kooli mant.
 
108.3000 Kohvi- ja tsäivaihHummogusüük koolimajan.
 
11.00 – 12.00 Loenguq koolimajan: Võro liikminõ: suunaq ja tsihiq.
 
11.00 Kama Kaido. Võrokõisi lipu konkursist.
 
119.00 – 1211.00 Loenguq koolimajan: Võro liikminõ: suunaq ja tsihiq.
11.30 Kuuba Rainer. Võro instituudi tsihiq ja tsihikeseq.
 
Pühäpäävädse päävä latsiprogramm koolimaja man 119.00 – 12.0030.
-->
 
==Kirändüs==
18 615

muudatust