Lahkominek lehe "Kaika suvõülikuul 2014 Osulan" kujjõ vaihõl

9.00 – 11.00 Loenguq koolimajan
 
: 9.00 Rosenbergi Ivar. Võro maakunna talunike tegemiseq ja alternatiivsõq tuutmissuunaq.
: 9.30 As'a Allar. Loona talu maheveskist.
 
: 10.00 Eichenbaumi Külli. Uma pruukminõ Vana Võromaa ettevõtlusõn.
 
 
18 615

muudatust