Lahkominek lehe "Kaika suvõülikuul 2014 Osulan" kujjõ vaihõl

 
: 9.30 As'a Allar. Loona talu maheveskist.
: 10.00 Eichenbaumi Külli. Uma pruukminõ Vana Võromaa ettevõtlusõn.
: 10.30 Kulboki-Lattiku Egge. Umaalgatusõ vägi.
 
11.00-12.00 Arotus: Määne om seo maa, miä taast edesi saa? Kulboki-Lattiku Egge, Rosenbergi Aivar, Hollo Aare, Fastrõ Mariko, Eichenbaumi Külli, Kuuba Rainer.
 
12.00 Tal'na Võro Seltsi näütering "Tungõl" kand ette nall'akit lugusit. Juhõndaja Valgu Jaanis.
 
Pühäpäävädse päävä latsiprogramm koolimaja man 9.00 – 12.30.
 
12.30 Suvõülikooli lõpõtus.
 
13.00 Lõunasüük koolimajan.
 
13.30 Buss Osulast Võrolõ.
 
==Kirändüs==
18 615

muudatust