Lahkominek lehe "Udmurdi kiil" kujjõ vaihõl

ts
olõ-õi muutmiisi kokkovõtõt
ts
Udmurdi kiil om ohoalonõ kiil. Udmurdi kiilt kõnõldas veidüq ja taad ei peetäq tähtsäs. Vinne kiilt on udmurdõlõ egä päiv tarvis, õnnõ udmurdi keelega toimõ ei tulõq. 99 000 udmurdi koolilatsõst opvaq imäkiilt õnnõ 29 000, udmurdikiilset oppust om õnnõ maa-algkoolõn, miä ommaq ettevalmistusõs vinnekiilsele oppusõlõ. Udmurdi Vabariigi parlament om andnuq udmurdi keelele riigikeele staatusõ, a keelesäädüs löüd tugõvat vastasaiso.
 
Esiqmuudu tõisist soomõ-ugri keelist om udmurdi kiil tuu poolõst, et täl om [[Rasõhus (keeletiidüs)|rasõhus]] viimädse silbi pääl. Arvatas, et tuu om turgi kiilikiilikiili mõjo. Udmurdi keelen olõ-iq [[Vabahelükokkokõla|vabahelükokkokõlla]]. Udmurdi keelen om 15 käänüst. 
 
[[Katõgooria:keeleq]]
13

muudatust