Lahkominek lehe "Pokolduva" kujjõ vaihõl

I guess that should be "är"; Tagasi võet muutminõ 173628, mink tekk' 2001:7D0:87F3:8280:BC4B:D69E:5545:BD14 (Arotus)
(I guess that should be "är"; Tagasi võet muutminõ 173628, mink tekk' 2001:7D0:87F3:8280:BC4B:D69E:5545:BD14 (Arotus))
Märgüseq: Eemaldamine Tühistatud
Külä kõgõ tähtsämp pühä om [[mõlapäiv]], miä om [[Hainakuu|hainakuul]] edimäne pühäpäiv peräst [[Piitrepäiv|piitrepäivä]]. Mõla kerkoh toimus Vaga Mõla Annuhvrele vai Onufrile pühendedü’ teenstüs ja ristikäük, rahvas korjuss umatsidõ matussidõ pääle. Varõmbalt oll kommõ, et peräst keriguaiga läts lähembide külli seto rahvas edesi Pokolduvva kirmassõhe.
 
Tsaariao lõpul käve Pokolduva Pihkva maakunna Irboska valla ala. Peräst [[Tarto rahu]]lepingut 1920. aastagal sai Setomaa [[Eesti|Eesti Vabariigi]] osast ni Pokolduva panti [[Petserimaa|Petseri maakunna]] Vilo valla ala<ref>Liivi Uuet (2002). ''Eesti haldusjaotus 20. sajandil. Teatmik''. Tallinn. Lk 35.</ref><ref>Leo Reissar. Setumaa läbi sajandite. Petserimaa. 1996. Lk 198.</ref>. 1928. aastagal sudit siseministri, et mitu seto külänimmõ tulõ ar’är’ muuta’ eesti kiräkeele perädsest; Pokolduva nimetedi’ taaga ümbrehe Tamme küläst<ref>Siseministri 6. novembri 1928 a. otsus Vilo valla külanimede muutmiseks. Riigi Teataja, nr. 92, 13. novembril 1928.</ref>. 1944. aastagal võtt Nõukogodõ võim suurõ jao hummogupoolsõst Petserimaast Vinne NFSV osast ja Pokolduva jäi tuust aost pääle Petseri rajooni<ref>Liivi Uuet (2002). ''Eesti haldusjaotus 20. sajandil. Teatmik''. Tallinn. Lk 79–80. </ref>.
 
[[Hurda Jakob|Jakob Hurda]] perrä elli 1902. aastagal Pokolduvah 82 inõmist<ref>Jakob Hurt (1919). ''Setukeste elukohad ja arv. Äratrük Dr. Hurti Setukeste laulude sissejuhatusest''. Tallinn: Ülemjuhataja staabi kirjastus. Lk V, XVII. </ref>. Pääle [[Tõõnõ ilmasõda|Tõist ilmasõta]] nakas rahvast aigupite vähembäst jäämä ni 2001. aastaga Vinne rahvaloenduse aost oll küläh õnnõ üts elänik<ref>"Данные Всероссийской переписи населения 2002 года: таблица № 02c. Численность населения и преобладающая национальность по каждому сельскому населённому пункту. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2004.</ref>.
253

muudatust