Lahkominek lehe "Võro kiräkiil" kujjõ vaihõl

 
==Aolugu==
Vastakaalus väiku kynõlõjidõ hulgaga kiili häömisele ja suuri võidukäügile om pall'odõn maailma main arvo saad, et väikeisi kiili om vaia alalõ hoitaq ja arõndaq. Viimätsil aastakümnil om huugu saanuq ka väikeisi õdagumeresoomõ kiili edendämine. Võro kiräkeele luumisõ mõtõq üteldi edimäst kõrda avaligult vällä 1988. aastagal värskilt luudu Võro Keele ja Kultuuri Fondi tüükavan. SeeMõtõq ideesai kindlustuskimmüst pärastmanoq esimestperän võrukeelsetedimäst suveülikoolivõrokeelist suvõülikuuli Kaikal 1989. aastalaastagal. TõsisemaltTõsitsõmpa hakatinaati võruvõro keelestandardi loomiseluumisõ ja korraldamisegakõrraldamisõga tegelemapääle pärastperän VõruVõro Instituudi asutamistasotamist 1995. aastalaastagal. OnOm avaldatudavaldõt kirjaviisikiräviisi ja keelestandardi põhimõtteidpõhimõttit ja illustreeritudvõro neidkiräkeelen konkreetsetesoovitõduidõ sõnaloenditegasynamuudõ nimekirjo. VõruVõro keele erinevaidesiqsugutsit tasandiid tasandeidom onkujotõt kirjeldatudku püramiidinapürämiidi, millemink põhjakspõh'an onommaq vägaväega vanadvanaq lõunaeesti keele murdedmurdõq ja tipuksotsan uus võruvõro standardkeelstandard'kiil'. NendeNaidõ vahelevaihõlõ jäävadjääseq kohalikudpaigapäälidseq kõnekeeledkynnõkeeleq ningni linnadeliino ja sotsiaalsetesotsiaalsidõ rühmaderühmi kõnepruugidkynnõpruugiq.
 
==Kiräviis' ja õigõkirotus==
Anonüümne kasutaja