Lahkominek lehe "Põlva Vabahussõa mälehtüssammas" kujjõ vaihõl

olõ-õi muutmiisi kokkovõtõt
 
'''Põlva Vabahussõa mälehtüssammas''' om mälehtüssammas, minka om pistü pandnu [[Põlva kihlkund|Põlva kihlkunna]] rahvas [[Vabahussõda|Vabahussõan]] ja [[Edimäne ilmasõda|Edimädsen ilmasõan]] hukka saanuisilõ uma [[kihlkund|kihlkunna]] sõamehile. Sammas om [[Põlva]] keskliinan kerigu värehti kõrval.
 
Põlva vabahussamba edeküle pääl om kolm plaati. Kõgõ ülemäne om kõgõ vähämb ja tuu pääl ommaq aastagaarvoq 1918 ja 1920. Tuust allpuul om suurõmb plaat, kon om pääl kiri "VABADUSE EEST LANGENUILE / PÕLWA KIHELKOND". Viil allpuul om kolmas plaat, kon pääl om kats sõamiist. Katõl puul samba külgi pääl ommaq plaadiq, kon ommaq üles loetuq Edimädsen ilmasõan ja Vabahussõan hukkasaanuq Põlva kihlkunnast perit sõamiheq.
 
Edimädse Vabahussamba nukakivi panti [[3. rehekuu päiv|3. rehekuu pääväl]] [[1926]]. Sammast naati tegemä A. Elleri projekti perrä. Ehitämine anti [[Räpinä]] kivitüüstürile "P. Kirotosk ja Pojad", pronksplaadiq valõti [[Tarton]] "Teguri" vabrikun.
18 615

muudatust