Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 1993. aastaga pääle

"Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 1993. aastaga pääle" om "Võro-Seto tähtraamadu" neläs aastagakäük.

SisokõrdToimõndaq

Kallendri ja timä seletüseq 6
Rahvakallendri tähtpääväq 1993. aastagal 21
Mõõdiq 23
Tsipakõnõ miiq imäkeelest ja tuust, kui tedä kirjä saat panda. Suvõülikooli keeletoimkund 24
Paar tiidüslikku oppust alustajalõ hans'ameistrele. Jaan Pulk 37
Üts vajalik jutt noilõ, kiä viil lihasüümist maaha ei olõq jätnüq. Jaan Pulk 38
Mõnda Setomaa karjamajandusõst. August Muuga 41
Luulõtusõq. Meinhard Aleksa alias Ago Tuuling 44
Kui ma olli ts'urakõnõ. Hans Järv 48
Vanajuuda püüdmine. Hans Järv 52
Luulõtusõq. Heino Sikk 55
Torolott. Jüvä Sullõv 58
Luulõtusõq. Jüvä Sullõv 62
Kuis mu vanaesä Hämkoti Oskari hanis tõmmas. Heldur Press 70
Lüsili elo. Kauks Ülle 72
Luulõtusõq. Meinhard Aleksa 81
Lühkene eesti-ugala sõnastu 85

TeedüsToimõndaq

Välläandja: Ugala Tugikogo
Ilmumisaastak: 1992
Ilmumiskotus: Tarto, Võro
Lehekülgi arv: 96
Kokkopandjaq: Pulga Jaan ja Jüvä Sullõv
Kalendaarium: Kama Kaido
Pildiq joonist': Jüvä Sullõv
Kaasõ ilost': Navitroll'a