Varõsjalg (ladina keelen Anemone) om mõtsalill. Tä om kas valgõ vai kõllanõ. Arvada, et varõsjalas kutsutas tedä tuuperäst, et timä leheq ommaq harolidsõq ku varõssõ jalaq.

Illustration Anemone nemorosa0.jpg

Hariligult kasussõq varõsjalaq laanõn.

Varõsjala kotsilõ või üteldäq viil varõslill vai varõsninn, mõnikõrd ka haraklill.