Äühvoja
Maakund Võromaa
Kihlkund Harglõ
Pikkus 2,5 km

Äühvoja om uja Harglõ kihlkunnan.