Wikipedia:Üledseq hoiatusõq

Vikipeediä saa-ai kimmähe lupaq, et kõik siin löüdüv teedüs paika pidä. Teedüs või ollaq õkvalt muudõt, vandaalõl ärq tsurgit vai kelgi ümbre tett, kink arvaminõ lää-äi kokko tuu as'a kotsilõ käüvä laembalt tunnistõdu tiidmisega.

Arstitiidüsline hoiatus: Vikipeediä saa-ai kimmähe lupaq, et arstitiidüst pututavin artikliin om kõik teedüs õigõ ja täpsä. Esiki ku teedüs om õigõ, pruugi-i tuu paika pitäq Suq ja Su haigusõ kotsilõ.