Õhkkund vai tuulõtaivas vai atmosfäär om õhokiht, miä om Maa ümbre ja miä püürdeles Maaga üten.

Nii paistus Maa õhkkund päältpuult (ilmaruumist).