Ülene internetitunnus

Ülene internetitunnus (inglüse keelen generic top-level domain, lühendedült gTLD) om internetitunnus, midä tarvitõdas määnestki tüüpi organisats'uunõ jaos. Näütüses tunnus com om äriettevõttidõ jaos. Ületsin internetitunnussin om kolm vai inämb tähte.

Põrõhõlla ommaq tarvitusõl sääntseq ületseq internetitunnussõq:

 • .aero - linnundusõ jaos
 • .asia - Hummogu-Aasia ja Australaasia ettevõttidõ, organisats'uunõ ja inemiisi jaos
 • .biz - äri jaos
 • .cat - katalaani keele ja kultuuri jaos
 • .com - äriettevõttidõ jaos, a mitte õnnõ
 • .coop - kopõratiivõ jaos
 • .edu - korgharidusasotuisi jaos
 • .gov - Ameeriga Ütisriike val'tsusasotuisi jaos
 • .info - teedüskotussidõ jaos, a mitte õnnõ
 • .int - lepingidega luud riikevaihõliidsi organisats'uunõ jaos
 • .jobs - tüüotsmis ja -pakmiskotussidõ jaos
 • .mil - Ameeriga Ütisriike sõaväe jaos
 • .mobi - mobiilsõ võrgo jaos
 • .museum - muusõummõ jaos
 • .name - perride ja inemiisi jaos
 • .net - võrgo infrastruktuuri jaos, a mitte õnnõ
 • .org - organisats'uunõ jaos, miä ei käü tõisi tunnussidõ ala, a mitte õnnõ
 • .pro - ammõdimiihi jaos
 • .tel - telefonivõrgo ja interneti läbisaamisõga köüdet teenüsside jaos
 • .travel - reismisega köüdet asjo jaos