Tiiq vallalõ päävalik
Ütitside Riike lipp

Ütistünüisi Rahvidõ Organisats'uun (ÜRO) vai Ütistünüq Rahvaq (ÜR) vai Ütidseq Riigiq om 26. piimäkuu pääväl 1945 San Franciscon 51 riigi puult luud riikevaihõlinõ organisats'uun, mink tsiht om avitaq tetäq kuuntüüd riike vaihõl rahu, julgõolõki, inemiseõiguisi, riikevaihõlidsõ õigusõ, majandusõ ja sotsiaalsõ arõngu vallan. Ütitside Riike tegevüse alossõs om põhikiri (harta) nink näide pääkortin om New Yorgin.

Ütitsit Riike om 192 nink näide pääsekretär om Ban Ki-moon.