1. järgo valitsõmisütsüs

1. järgo valitsõmisütsüseq ommaq riigi kõgõ suurõmbaq valitsõmisütsüseq. Nääq allusõq õkvalt riigile.

1. järgo valitsõmisütsüs või jagonõdaq 2. järgo valitsõmisütsüisis.

Eestin ommaq 1. järgo valitsõmisütsüisis maakunnaq.