Aiju jõgi
Jõgi juusk Võhandu jõkkõ
Maakund Võromaa
Kihlkund Rõugõ
Pikkus 26 km

Aiju jõgi vai Rõugõ jõgi vai Rõugu jõgi om jõgi Rõugõ kihlkunnan. Tä juusk hää käe puult Võhandu jõkkõ paigan, kost Võhandu suuni jääs 100,5 km.