Hulk A om hulga B alambhulk vai osahulk (kirotõdas ), ku A ega elonik om B elonik kah. Sama as'a kotsilõ võidas viil üteldäq, et "B om A ülembhulk", "A sisaldus hulgan B", "B sisaldas hulka A" vai "hulk A om hulga B sisen". Mõnikõrd kirotõdas viil . Nii tekküs köüdüs hulkõ vaihhõl, midä kutsutas sisaldumisköüdüs.

A om B alambhulk

Ku hulk A olõ-iq hulga B alambhulk, kirotõdas .

Kui X om määnegi hulk, sõs või kaiaq X kõiki alambhulkõ hulka, tuud tähüstedäs .

Näütüseq toimõndaq

  • Kõiki räpinläisi hulk om kõiki võromaalaisi hulga alambhulk.
  • võrokõisi hulk olõ-iq võromaalaisi hulga alambhulk, s'ollõ et võrokõisi eläs muial kah ku Võromaal.
  •  
  •  

Umahusõq toimõndaq

 .
  • Ega hulk A om esiqhindä alambhulk:
 .

Kaeq viil toimõndaq