Albom om lõksi püvvet helüpallo (näütüses laulõ vai juttõ) kogo, midä levitedäs avaligult. Kõgõ tavalidsõmbaq ommaq muusigaalbomiq, a om kah albommõ, miä sisaldasõq juttõ, luulõtuisi vai muud säänest. Inämbüisi andas albomiq vällä määntsegi helükandja (lasõrtsõõr, kasett, vinüülplaat) pääl, a perämädsel aol võidas noid vällä andaq kah elektroonilidsel kujol internetin.