Antsla jõgi
Jõõ läteq Lõõdla järv
Jõgi juusk Väikeste Emäjõkkõ
Maakund Võromaa, Tartomaa
Kihlkund Urvastõ, Sangaste
Jõgikunna suurus 135 km²
Pikkus 25 km
Kur'apoolidsõq harojõõq Lambahanna oja

Antsla jõgi om jõgi Võromaal (Urvastõ kihlkunnan) ja Tartomaal (Sangaste kihlkunnan). Tä nakkas pääle Lõõdla järvest ja juusk kur'a poolõ päält Väikeste Emäjõkkõ paigan, kost tuu suuni om 57,4 km Jõõsängü om pall'o süvendet ja õgvõndõt. Tähtsämb harojõgi om Lambahanna oja, suvõl om sääl Antsla jõõst inämbgi vett.