Antsla valla Nuurivolikogo

Antsla valla Nuurivolikogo (edespiten AVN) om Antsla valla volikogo man toimõndav nuuri ossavõtmisõkogo, mis om umavalitsusõ nõuandva ütisüs nuuri küsümüisin.[1]

Antsla valla Nuurivolikogo vahtsõnõ logo.

TsihtToimõndaq

AVNi tüü tsiht om nuuri huvvõ kaitsminõ vallan, vallavalitsusõlõ ja vallavolikogolõ nuuri ettepandmiisi edesi andminõ ja vallan ettevõtmiisi kõrraldaminõ ni ummi projekte elloviimiseq.[1]

KotusToimõndaq

Antsla valla Nuurivolikogo toimõndas päämidselt Kuldri ja Antsla Nuurikeskusõn ni om köüdet vallavolikogogaq. Nuurivolikogo tüüd avitasõq tetäq umakandi nuurijuhiq.

Liikmõq ja valimisõqToimõndaq

Kandidiirmisõigus om 13–26-aastagaidsil nooril, kink elokotus om Antsla vallan vai kiä opvaq Antsla valla koolin. AVNin om 9 (ütessä) liigõnd. AVNi liikmidõ valiminõ sünnüs avaligul kuunolõkil üles säetüisi kandidaatõ vaihõl. AVNi liikmõq valitasõq katõs aastagas.[1]

2019. aastaga märtekuu saisõga oll’ Antsla valla Nuurivolikogo edemiis Männiste Cerda. Liikmit om kuus ni tugõjit liikmit kolm.[2]

TüüToimõndaq

AVNi tüüvormis ommaq kuunolõgiq, midä tetäs, niguq vaia, a mitte vedemb ku üts kõrd kuun. Nuurivolikogo liikmõq võtvaq ossa Antsla valla volikogo istmidsõ ni kutsvaq ka volikogo liikmit hindä kuunolõkilõ. Nuurivolikogo edemiis edüstäs valla nuuri mitmõsugumaidsil ettevõtmiisil.[1]

Süküskuun tetti Nuurivolikogolõ uma Facebooki leht, kah om AVN teküs Instagramin. Kah viidi süküskuun läbi hääelo küsütelemine valla nuuri siän. Rehekuun kõrrald' Antsla valla Nuurivolikogo logokonkursi ja märtekuun ülevalladsõ kitmisettevõtmisõ.

LätteqToimõndaq

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Antsla valla Noortevolikogu põhimäärus Riigi Teatajas
  2. Antsla valla Noortevolikogu koosseis 2018-2020