Arvotäht vai nummõr om täht, mink abil positsioonilidsõn arvosüstemin kirotõdas üles arvõ (täpsembält arvosõnno), nii niguq kirätähtiga kirotõdas üles kõnõldu keele sõnno. Kümnendsüstemi arvotäheq (vai kümnendtäheq vai araabia arvotäheq) ommaq 0,1,2,3,4,5,6,7,8 ja 9.

Araabia arvotäheq