Eesti riigivapil om kats kujjo: suur riigivapp ni väiku riigivapp. Suurõ riigivapi pääl ommaq kuldsõl kilbil kolm sinist lõvvi, vapi ümbre om kats kuldsõt tammõossa. Väiku vapp om samasugunõ, aq õnnõ ilma tammõossõldaq.

Suur riigivapp
Väiku riigivapp

Riigivapi kujo om paika pant riigivapi säädüsega. Vappi pruukvaq riigiammõdiq ummi petsätide ni paprõ pääl.

Suurõ riigivapi kujjo pruugitas Eesti Vabariigi säädüisil ni Vabariigi Presidendi säädlüisil.

VällälingiqToimõndaq

Riigivapi säädüs (eesti keelen)