FTP (inglüsekeelitsist sõnnost File Transfer Protocol) om standartnõ võrgoprotokoll, midä tarvitõdas failõ vaihtamisõs ja näidega majandamisõs puutrivõrgon (nt. Internetin), miä om üles ehitet TCP/IP protokolli pääle.