Hõimoja
Maakund Võromaa
Kihlkund Urvastõ

Hõimoja om uja Urvastõ kihlkunnan.