Halloja
Maakund Võromaa
Kihlkund Räpinä

Halloja om uja Räpinä kihlkunnan.