Hod'otäht vai hod'os vai plannõt om Riikevaihõlidsõ Tähetiidüseseldsi perrä sääne taivakihä Pääväsüstemin, miä

  • tiirotas ümbre Päävä,
  • om küländ suurõ massiga, et hoita hüdrostaatilidsõlt tasakaalulist (inämbvähämb kerä muudo) kujjo,
  • om uma gravitats'ooniga tõmmanuq uma pinna pääle vähämbäq kihäq uma orbiidi ümbre (om uma ümbrüse "ärq puhastanuq").
Hod'otäheq Merkuur, Veenüs, Maa ja Marss.

Ku õnnõ kats edimäst tingimüst ommaq täüdedüq, sõs om tegemist kääbätshod'otähega.