Huudva oja
Jõgi juusk Pärlijõkkõ
Maakund Võromaa
Kihlkund Rõugõ
Pikkus 11 km
Hääpoolidsõq harojõõq Soomõoru uja

Huudva oja om uja Rõugõ kihlkunnan. Tä juusk hää poolõ päält Pärlijõkkõ Ruuksu külä man, kost Pärlijõõ suuni om 16 km.